همین‌طور در بخش روایت‌های داستانی، مجله‌ داستان از متون کهن فارس، داستان‌های کوتاه‌کوتاهی انتخاب کرده که ساختار امروزی دارند. در بخش «درباره داستان» هم مطلب «چطور ننویسیم؟» به نبایدهای نوشتن داستان کوتاه کوتاه به چاپ رسیده است. همچنین در این مجله داستان‌ها و روایت‌هایی از امین فقیری، محمود حسینی‌زاد، مژده دقیقی، جهانگیر کوثری، فیروزه گل‌سرخی، اصغر نوری، امین حسینیون، کیوان ارزاقی، علی امیرریاحی، فاطمه جعفری والهام فلاح را خواهید خواند. هشتادونهمین شماره‌ ماهنامه داستان همشهری در ۲۳۰ صفحه به قیمت ۱۲هزار تومان در دسترس مخاطبان است.