در راستای برگزاری سلسله نشست‌‌های دیدار با نویسندگان این نشست به صورت سخنرانی مهمان و گفت‌وگوی آزاد و با حضور و میزبانی علی‌اکبر حیدری نویسنده و منتقد ادبی برگزار خواهد شد. مخاطبان ادبیات داستانی و نویسندگان طی این جلسه از تجربه‌های نویسندگی منیرالدین بیروتی آگاه خواهند شد و فرصتی خواهند داشت که ضمن آشنایی با جهان‌بینی این نویسنده، سوالات و ابهامات احتمالی درباره شرایط لازم برای نوشتن داستان، چگونگی مواجهه با موانع نوشتن و رویکرد به فضای نویسندگی را مطرح کنند. این نشست ساعت ۱۸ در موسسه هفت اقلیم  برگزار خواهد شد.