وی درباره آشنایی قبلی‌اش با ابراهیم حاتمی‌کیا که منجر به بازی او در فیلمش شد نیز توضیح داد: «ما بعد از انقلاب در جایی آموزش فیلمسازی می‌دیدیم با تعدادی از دوستانی که الان خیلی‌هایشان فیلمسازهای خوبی هستند، در آن جمع آقای حاتمی‌کیا، آقای کمال تبریزی و چند نفر دیگر از دوستان بودند. دوران آموزشی‌مان که می‌گذشت یک فیلم می‌ساختیم. فیلم‌نامه‌ای را که من نوشته بودم آقای حاتمی‌کیا دوست داشت و خیلی دلش می‌خواست که ساخته شود. همان موقع از ایشان خواهش کردم که برای من بازی کند و ایشان هم قبول کردند.» مقصودی در ادامه به همکاری دیگرش با حاتمی‌کیا اشاره کرد و گفت: «مدتی بعد وقتی آقای حاتمی‌کیا خواست فیلم بسازد که یک فیلم عروسکی بود من هم در حد توانم به ایشان کمک کردم. البته همه کارهای فیلم را ایشان خودشان انجام داده بودند؛ اما من هم در مهیا کردن ادوات سر صحنه و تولید کمک‌شان می‌کردم. آن موقع همه به هم کمک می‌کردند و همراهی زیادی با هم داشتیم. البته کارهایی که آن موقع ساختیم جنبه آموزشی داشت، خیلی سال هم از آن موقع می‌گذرد.»