«اجاره نشین‌ها» روایت نویسنده‌ای است به نام «هری لسر» که ده سال درگیر نگارش رمانش بوده، حال که به فصول انتهایی آن رسیده است، باید خانه‌ای را که سال‌ها در آن قلم می‌زده ترک کند. در این میان حضور مهمان ناخوانده داستان ‌که خود نیز نویسنده‌ای سیاه‌پوست است، اتفاقاتی را رقم می‌زند که زندگی لسر را به کلی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در قسمتی از این رمان می‌خوانیم: «وقتی صبح روز بعد خواندن دوباره دست‌نویس را به پایان رساند و آن را به ویلی پس داد،‌ لسر گفت آماده است هر زمانی که ویلی مناسب می‌داند در مورد کتاب با هم بحث کنند. می‌خواست هر چه سریع‌تر این‌بار را از روی دوش خود بردارد؛ ولی قصد نداشت فشار بیاورد. ویلی بی‌تفاوت با لبخندی کاهلانه که لب‌هایش را از هم شکافت، بی‌اینکه کلمه‌ای به زبان بیاورد کیف دستی‌اش را پس گرفت.» رمان «اجاره نشین‌ها» در ۱۷۸ صفحه و به قیمت ۱۸هزار تومان از سوی نشر چترنگ منتشر شده است.