به گزارش هنرآنلاین، ساتبیز لندن در حراجی با عنوان «هنر مدرن و پساجنگ بریتانیایی» آثاری از هنرمندان مدرنِ بریتانیایی را چکش می‌زند. این حراج  امروز و فردا برگزار می‌شود و اثری از سیاست‌مدار معروف بریتانیایی، سر وینستون چرچیل با قیمت پیشنهادی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار پوند چکش خواهد خورد.