در پشت جلد این کتاب آمده است که بند محکومین تجربه خاصی است در روایت سرنوشت آدم‌هایی که به واسطه گذشته خود کنار هم گرد آمده‌اند. رمان در زندان لاکان رشت می‌گذرد، در بند محکومین. هر زندانی قصه‌ای دارد و خانجانی تلاش کرده با شکافتن گذشته هر کدام پیوندی میان این آدم‌ها بسازد تا ساختار چند تکه‌اش تکمیل شود. در این ساختار زندان به مثابه حافظه متن شده است و مخاطب را با تکه‌هایی روبه رو می‌کند که سعی می‌کنند نیشتری باشند بر رئالیسمی محافظه کار. برای همین رمان بند محکومین بدل به اثری متفاوت می‌شود. رمان بند محکومین در ۲۲۵ صفحه و قیمت ۲۴ هزار تومان توسط نشر چشمه منتشر شده است.