درمبخش گفت: باید در سطوح مختلف زیبایی را به صورت علنی به مردم نشان دهیم اما متاسفانه ما  نه تنها در مدارس دروس هنر را به درستی نداریم بلکه حتی کتاب‌های ما گرافیک مناسبی برای کودکان و نوجوانان ندارند. متاسفانه ما در تمام مدارس کشورمان شاهد نمایش یک تابلوی مناسب و وزین نیستیم و تنها می‌بینیم که کارهایی که نتیجه سفارش فامیل و آشنایان است، بر در و دیوار مدارس نمایش داده می‌شود؛ البته این تنها معضل مدارس نیست و نظیر این مساله در دانشگاه‌ها و ادارات ما نیز دیده می‌شود به همین خاطر چشم مردم ما آزرده شده است. درمبخش بر لزوم دانستن تاکید کرد و گفت: در بدو امر باید ندانستن خودمان را بپذیریم سپس برای آموزش حرکت کنیم تا عموم جامعه بتوانند سطح یک نقاشی عادی را از یک اثر قابل توجه تشخیص دهند.