به گزارش «ایسنا» دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرد هیچ‌گونه مجوزی برای اجرای «الیاس یالتین‌تاش» در ایران صادر نکرده است. این دفتر در بخشی از اطلاعیه خود در همین رابطه عدم تناسب برنامه و خواننده یادشده با مختصات فرهنگی کشورمان را دلیل عدم صدور مجوز اعلام کرده و مسوولیت هرگونه برنامه‌های موسیقایی فاقد مجوز مناطق آزاد کشور را برعهده مسوولان و مدیران مناطق یادشده، دانسته است. این خواننده سال گذشته نیز قصد اجرا در بندر انزلی را داشت که به سرانجام نرسید.