در این شماره که بخش مهمی از آن به تشکیل و وظایف «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» اختصاص یافته، این پرسش مطرح شده است که الزامات توفیق این شورا چیست و چگونه این نهاد تازه متولد شده می‌تواند بر ابر چالش‌های اقتصادی چاره‌اندیشی کند. «تله تحریم» با طرح این پرسش که آیا درآمد نفتی ایران در آستانه سقوطی دیگر است؟ «عاقبت بدحسابی» با این سوال که بدهی دولت با اقتصاد ایران چه می‌کند؟ و «در چنبره بحران» با این پرسش که نتیجه حجم عظیم معوقات بانکی چیست؟ از مطالب خواندنی این شماره هستند. همچنین در این شماره در گفت‌وگو با کارشناسان درباره دخالت در کسب و کار و دلایل مغفول ماندن مطالبات جامعه مدنی سخن به میان آمده است.هفته‌نامه «تجارت فردا» از مجموعه نشریه‌های گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» شنبه هر هفته در ۱۳۲ صفحه و به قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود.