به گزارش «ایلنا»، این هنرمند توضیح داد: امروز ما در تهران می‌بینیم که معماری رومی در کنار سبک عربی و اروپایی با پارازیت‌های آجری، بتنی یا شیشه‌ای قرار گرفته و با وجود ناهمگونی نماها و حجم‌ها باز هم این ساختمان‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. شیوا سختگیری در حوزه ساخت و ساز شهری را ازجمله وظایف شهرداری خواند و گفت: امیدوارم که شهرداری مراقب چنین نقیصه‌هایی باشد زیرا زیبایی تنها در بزک کردن نیست و باید در ساختار هر محیط شهری مشهود و قابل اجرا باشد. این گرافیست بر اهمیت زیبایی خانه‌های مسکونی در فضای شهری تاکید کرد و گفت: باید بدانیم که چه قوانینی می‌تواند در حوزه رنگ‌آمیزی بدنه ساختمان‌ها، نصب و اندازه و مکان تابلوها و حتی نوردهی شبانه هر مجموعه‌ای وضع شود زیرا اهمیت زیبایی محیطی متعلق به تمام مردم است و تنها منوط به اراده و سلیقه مالکان نیست.