به گزارش «ایسنا»، سکانسی که از سوی تلویزیون با حذف مواجه شده است، به موضوع تجاوز اختصاص داشت.سریال عسگرپور در حالی با حذف بخش‌های کلیدی همراه بوده که پیش از این محور و موضوع این سریال با موضوع پرداختن به آسیب‌های اجتماعی و تجاوز، از سوی تلویزیون تایید شده بود. این کارگردان دراعتراض به این سانسور اظهار کرد: در واقع سکانسی که قرار بوده است مفهوم تجاوز در آن القا شود به شکلی عینی اتفاق افتاد و مدیر پخش به سریال تجاوز کرد و یک مدیر فرهنگی و حرفه‌ای مسوول باید به من در این‌باره توضیح دهد. عسگرپور تاکید کرد: درصورت ادامه این شرایط دیگر اسم مرا در تیتراژ سریال نخواهید دید و می‌گذارم این لکه برای خود مدیران مربوطه باقی بماند.