او همچنین درباره نگرانی‌های برخی ناشران مبنی بر افزایش قیمت کتاب‌ها درصورت رعایت قانون کپی‌رایت اظهار کرد: این موضوع در درازمدت به نفع ناشر خواهد بود؛ چون ناشرمی‌تواند آثاری با ترجمه حساب‌شده و قابل قبول به بازار بفرستد. البته شاید نگرانی‌ برخی ناشران بابت قیمت کتاب تا حدودی قابل فهم باشد؛ اما واقعیت این است که غیر از کتاب‌های استثنایی از نویسندگان جنجالی دنیا، قیمت کتاب‌های دیگر آن‌قدرها تغییری نخواهد کرد. درواقع این‌گونه نیست که ناشران و نویسندگانِ اثر رقمی پیشنهاد بدهند که باعث دوبرابر شدن قیمت کتاب شود.