عبدالله انوار نسخه‌شناس، پژوهشگر، ریاضیدان و مترجم است که از مهم‌ترین آثار او می‌توان به شرح و ترجمه شفای ابن سینا اشاره کرد. محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون نام‌گذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران گفت: عبدالله انوار یک چهره منحصر به فرد در نسخه‌شناسی، ریاضیدان و متخصص متون ریاضی کهن است که درواقع بیش از شاید هفت دهه عمر پربرکتش را در راه دانش، پذیرش و حفظ میراث کهن و  مکتوب گذاشتند و یکی از تهران‌شناسان مجرب و ارجمند ما هستند. وی افزود: در شورای شهر تصمیم ما بر این بوده که بتوانیم از شخصیت‌ها و چهره‌هایی که می‌توانند الگوی نسل آینده باشند این‌گونه تجلیل به عمل آوریم و در عین حال این نام‌گذاری‌ها می‌تواند گوشه‌ای از خدمات و ارزش‌های این چهره‌های عزیز را قدردانی کند. بنابراین این کار را در دستور کار شورا قرار دادیم. با توجه به ویژگی‌های استاد و نقشی که در رابطه با اسناد و نسخه‌شناسی داشتند، تلاش شد که نامی در کنار ساختمان شماره ۲ کتابخانه ملی یا همان مرکز اسناد، حد فاصل خیابان میرداماد و حقانی به نام شنگرف مورد توجه قرار گیرد و کمیسیون هم پیشنهاد کرد و خوشبختانه در شورای شهر توانست مورد موافقت اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورا قرار بگیرد.