به گزارش «ایسنا» این سینمادار و تهیه‌کننده سینما درباره آخرین وضعیت بازسازی و تغییرات سینما آستارا (واقع در تجریش) گفت: حدود ۱۰ ماه است که مشغول کار در این سینما هستیم و تغییرات داخلی آن تمام شده فقط در نمای ساختمان بخش‌هایی باقی مانده است که به‌زودی به پایان می‌رسد و عید فطر این سینما را بازگشایی می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه این سینما دو سالن با ظرفیت ۱۲۰ نفر و یک‌سالن با ظرفیت ۵۲۰ نفر دارد، افزود: در تغییرات انجام‌شده تلاش کردیم ترکیبی از سنت و مدرنیته در این سینما حفظ شود چرا که با توجه به افتتاح آن در سال ۱۳۴۱ بسیاری از مردم آنجا خاطره دارند و دنبال این بودیم حالت نوستالژیک آن باقی بماند.