پرونده نخست این شماره با عنوان «ما هول، ما نگاه و اینک‌ هیچ!» (نگاهی به افراط در استفاده از نظریات متفکران غرب) با این مطالب همراه است: نگاهی به کتاب «شعارنویسی بر دیوار کاغذی» امیر احمدی‌آریان، گفت‌وگو با احمد آرام، گفت‌وگو با ناصر فکوهی و گفت‌وگو با محمود حسینی‌زاد. همچنین شعرهایی از نیما یوشیج، مهدی اخوان لنگرودی، اسماعیل شاهرودی، کارل کرور با ترجمه رضا سیدحسینی و هوشنگ طاهری و... و داستان‌های «همزاد آینه» از جمال میرصادقی، «پسری که دروغ می‌گفت تا کتاب بخواند» از ارنست کلائس با ترجمه کیکاووس جهانداری و... در دو بخش شعر و داستان منتشر شده است. نگاهی به کتاب «آلمان نازی گناهکار ابدی»، گفت‌وگو با نسیم وهابی به بهانه انتشار کتاب «خاطرات یک دروغ‌گو» و «موسیقی؛ روایت تاریخی و هویت ملی» دیگر مطالب این نشریه هستند. شماره ۱۲۸ ماهنامه فرهنگی، اجتماعی «آزما» با صاحب‌امتیازی و مدیرمسوولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم به قیمت ۶هزار تومان منتشر شده است.