به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رشیدیان درباره این مستند گفت: در هر جامعه نیروهای بالقوه فراوانی وجود دارد که به‌کارگیری و استفاده صحیح و بهنگام از آنها موجب رشد و تعالی جامعه و بی‌توجهی به آنها سبب بروز ناهنجاری و کج‌روی‌های متعدد خواهد شد. مستند «عشقی به رنگ رنگ» نگاهی آسیب‌شناسانه به یکی از همین پدیده‌های اجتماعی در قالب هواداری از یکی از تیم‌های محبوب فوتبال دارد. وی افزود: در این فیلم شاهد آن خواهیم بود که چگونه تماشای یک مسابقه فوتبال از یک تفریح ساده به یک عصیان و ناهنجاری تبدیل می‌شود. تهیه‌کننده مجموعه مستندهای اجتماعی «جستار» گفت: این روایت تمثیلی از جریان‌های اجتماعی است. اینکه افراد را از یک عنصر عادی جامعه به هواداری متعصب و درنهایت موجودی افسارگسیخته بدل می‌کند. مستند «عشقی به رنگ رنگ» ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد.