وی افزود: پزشکان از حال مادر رضایت دارند، او در منزل حضور دارد و سایه‌اش بالای سر ماست. فرزند ملکه رنجبر درباره آخرین آزمایش‌های مادرش و نتایج آن اظهار کرد: نتیجه آزمایش‌ها خوب و همه چیز متعادل بوده است. وضعیت مادر رو به بهبود است فقط به‌دلیل ضعف جسمانی، ضعف عمومی و کاهش وزنی که دارد به تنهایی راه رفتن را برایشان مشکل کرده است، پا و زانوی مادر توان راه رفتن زیاد را ندارد اما به کمک پرستار کمی حرکت می‌کنند و خودش دوست دارد که بیشتر بتواند به شکل مستقل راه رفته و گام بردارد. وی توضیح داد: مادرم از واکر به ندرت استفاده می‌کند و بیشتر با کمک پرستار شخصی خود سعی می‌کند راه برود که این راه رفتن بیشتر در منزل است که در مسافت‌های کوتاه انجام می‌شود و در بیرون از منزل نمی‌تواند راه برود. ایروانی درباره پیشنهادها به ملکه رنجبر برای ایفای نقش خاطرنشان کرد: هنرمندان همیشه لطف دارند، تماس می‌گیرند و بعد از احوالپرسی پیشنهادهایی مطرح می‌کنند اما در حال حاضر مادر توانایی و شرایط بازی ندارد که بخواهد فعالیت هنری داشته باشد.