همچنین محمد سریر، حمیدرضا نوربخش، عباس سجادی، آذر هاشمی و علیرضا میرعلی‌نقی درباره‌ این هنرمند سخن خواهند گفت. ملیحه سعیدی مدرس، آهنگساز، مولف و نوازنده ساز قانون، مدیر سابق هنرستان موسیقی دختران است. وی موسیقی را در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ملی از استادانی چون داریوش صفوت، نورعلی برومند، محمود حکیمی، یوسف فروتن و سعید هرمزی آموخت. مراسم بزرگداشت این نوازنده ساعت ۱۸ در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.