او تحمل نمی‌کند چیزی یا کسی راهش را سد کند؛ نه دوستانش و نه رازی گناهکارانه و نه حتی خود واقعی‌اش. اما وقتی با آلد آشنا می‌شود برای اولین بار در عمرش از نشان دادن شخصیت حقیقی‌اش ترسی ندارد. آزمن در این رمان با به تصویر کشیدن روابط انسانی در دنیای مجازی سعی دارد درون‌مایه‌هایی همچون هویت، تنوع نژادی و آزادی انتخاب را به چالش بکشد. برخی منتقدان قهرمان این رمان را با شخصیت «هولدن کالفیلد» در رمان «ناطور دشت» سالینجر مقایسه می‌کنند که در عصر دیجیتال به‌سر می‌برد. رمان «رادیو سکوت» در ۳۸۴ صفحه و به قیمت ۳۳هزار تومان از سوی نشر نون منتشر شده است.