این برنامه با همکاری مجله بخارا و  انتشارات ققنوس برگزار می شود و آیدین آغداشلو، فریبا وفی، زهره حسین‎زادگان و علی دهباشی درباره ویژگی‎های آثار وی سخن خواهند گفت و فیلمی مستند نیز به نمایش درمی‎آید. این نشست ساعت ۱۷ به نشانی خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، تالار فردوسی برگزار خواهد شد.