در توضیح این نمایش که نوشته محمدرضا مرزوقی است، آمده است: «داستان «تئاتربازی» درباره مردی نیست که مادرش به همراهی عمویش پدر پادشاهش را می‌کشد. داستان «تئاتربازی» درباره شهری نیست که در آن طاعون آمده و پادشاه گنهکار در پی فرد گنهکار می‌گردد. داستان «تئاتربازی» درباره فروشنده شکست خورده‌ای نیست که زندگی خانوادگی‌اش دچار فروپاشی شده است. داستان «تئاتربازی» درباره دختر لنگی نیست که تنها دلخوشی‌اش حیوانات شیشه‌ای است. داستان «تئاتربازی» درباره زنی نیست که به خاطر سهل انگاری باغ اجدادی‌اش را از دست می‌دهد.» یاسمن ادیبی، مهتاب پرنیان، ملیکا روح انگیزی و فاطمه صادقی بازیگران این نمایش هستند. نمایش «تئاتربازی» هرروز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.