او درباره‌ انتشار کتاب آنلاین «ایرج نابغه آواز ایران» اظهار کرد: این کتاب مروری بر زندگی و آثار ایرج است که شامل سه فصل است. در فصل اول به بررسی زندگی و کار، توانمندی‌ها، خاطره‌های او و همکاری ایرج با استادان موسیقی، همچنین مقاله‌هایی از فعالان و بزرگان موسیقی ایران درباره‌ ایرج پرداخته شده است. وی در ادامه گفت: فصل دوم این کتاب شامل گفت‌وگوهایی با ایرج، دوستان و نزدیکان وی، مثل احسان خواجه‌امیری، اکبر گلپایگانی و علی جهاندار است و در فصل سوم تحلیل آوازها و اجرای برنامه‌های رادیویی ایرج و فهرست‌نگاری از تصنیف‌ها، آوازها و همکاران او آورده شده است. در پایان این مراسم، مجری برنامه از ایرج خواجه‌امیری درخواست کرد برای حاضران قطعه‌ای را اجرا کند و حسین خواجه‌امیری آوازی را که به گفته‌ خود از پدرش آموخته بود، خواند. کتاب «ایرج نابغه آواز ایران» شامل زندگی‌نامه، مصاحبه‌ها، متن و جزئیات و لیست اسامی هنرمندان حاضر در قطعات مختلف و همچنین آثار آوازی حسین خواجه‌امیری منتشر شده است.