سفر پاموک به ایران به دعوت موسسه انتشارات ققنوس صورت پذیرفته واین نویسنده سه روز در ایران خواهد ماند. پاموک در مدت حضور در ایران از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید می‌کند و چند برنامه جانبی از جمله دیدار با برخی از نویسندگان و مترجمان ایرانی نیز خواهد داشت. اورهان پاموک در زمره نویسندگان محبوب و شناخته‌شده در میان مخاطبان ایرانی به‌شمار می‌رود که بسیاری از آثارش به زبان فارسی ترجمه شده است. از جمله آثار ترجمه شده وی به فارسی می‌توان به آقای جودت و پسران، قلعه سپید، نام من سرخ، کتاب سیاه، چیز غریبی در سرم و رنگ‌های دیگر اشاره کرد. اورهان پاموک پیش از این نیز به ایران سفر کرده بود.