او ذوق و شوق زیادی برای موسیقی داشت و فقدانش خیلی فاجعه است. آنچه مسلم است اینکه فیلم «هامون» خیلی روی چشم‌آذر تاثیر گذاشت حتی باعث شد از همسرش جدا شود. نمی‌دانم چطور رویش تاثیر گذاشت؛ به‌هرحال فیلم درباره جدایی زن و شوهری است و من فکر می‌کنم چشم‌آذر با کاراکتر شوهر یعنی هامون با بازی خسرو شکیبایی همذات‌پنداری کرد و یک‌جوری خواست این رابطه را داغان کند. زده بود به سرش، رفته بود به عوالم دیگری. خواب حضرت علی را دیده بود و... اصلا همان چیزهایی که در فیلم میکس می‌گوید خودش بود. بنابراین زندگی خانوادگی‌اش هم لطمه دید. چشم‌آذر در فیلم «میکس» خودش بود. برای اینکه کاراکتر جالبی داشت و وقتی روی یک موضوع متمرکز می‌شد، دیگر خیلی متعصب و دگماتیسم می‌شد ولی این کاراکترش بود، کاریش نمی‌شد کرد. وقتی به ناصر چشم‌آذر گفتم بیاید در فیلم میکس بازی کند، خیلی دوست داشت و قبول کرد و آمد جلوی دوربین اما کار سخت بود؛ چون مدام می‌رفت و می‌آمد. یعنی با توجه به روحیه‌اش کار کردن با او کمی سخت بود. چشم‌آذر در زمینه بازیگری حرفه‌ای نبود اما بازی قشنگی در این فیلم ارائه داد. «میکس» یکی از فیلم‌های خیلی خوب من است و خیلی این فیلم را دوست دارم.