اوقات خوبی داشتیم

فیلم را می‌دید و پس از فکر اولیه و ایده‌پردازی، می‌نشست و بحث می‌کرد تا به نتیجه بهتری برسد. برای «تاواریش» چون گرفتار بودم، تنهایی فیلم را دید و موسیقی را نوشت. سپس من را به خانه‌اش دعوت کرد تا درباره‌اش صحبت کنیم. آن موقع با اینکه موسیقی الکترونیک رواج پیدا نکرده بود، او پشت سینته‌سایزر نشست و قطعات موسیقی فیلم را برایم نواخت که هنوز هم به نظرم یکی از بهترین آهنگ‌های کارهای من است. اما برای «خواب و بیدار» در جریان ساخت سریال با هم تعامل و گفت‌و‌گوهای بسیار خوبی داشتیم و اوقات خوشی را سپری کردیم. اگرچه چشم‌آذر در زمینه موسیقی پاپ هم قبل از انقلاب فعال بود، اما در دهه ۶۰ با ورودش به عرصه ساخت موسیقی فیلم بود که با او و آثارش آشنا شدم و سال‌های بعد هم با آلبوم‌هایی چون «باران عشق» توانست انبوهی از مخاطبان را به نوعی تازه از موسیقی در ایران جذب کند.