در این طرح که با نام «هیواخوانی» اجرا می‌شود، علاقه‌مندان کتاب‌های اهدایی خود را به این ناشر تحویل می‌دهند تا به دست کودکان زلزله‌زده و محروم برسد. همچنین در این غرفه از داوطلبان آموزش زبان و هنر به کودکان زلزله‌زده ثبت‌نام خواهد شد تا داوطلبان برای آموزش به مناطق زلزله‌زده اعزام شوند. طبق فراخوان اعلام‌شده هم‌اکنون بیش از بیست هزار کودک و نوجوان میان ویرانه‌های مناطق زلزله زده به‌سر می‌برند که کتاب می‌تواند پناهگاه آنها باشد. علاقه‌مندان برای مشارکت در طرح هیوا‌خوانی می‌توانند به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سالن ۷ ناشران دانشگاهی غرفه ۱۱۲ و ۱۱۳ مراجعه کنند. هیوا در زبان کردی به معنی امید است.