به گزارش «ایبنا» در نشست اهالی نشر با شهردار این منطقه عنوان شد: ۴۴ نقطه در روبه‌روی دانشگاه بساط دستفروشی وجود دارد که توسط افراد مختلف اداره می‌شود و افرادی در این زمینه فعالیت می‌کنند که هیچ آگاهی نسبت به کتاب ندارند؛  اغلب فقط به دنبال فروش کتاب‌های غیراصل و کپی هستند و فعالیت برخی افراد به‌گونه‌ای است که گویا سرقفلی آن تکه از زمین را خریداری کرده‌اند. فروش کتاب‌های غیراصل و کپی به‌صورت علنی با شعار کتاب بدون سانسور و فریب مردم با کتاب‌های جعلی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. در این دیدار ابراهیم کریمی؛ مدیر کتابفروشی و انتشارات دوستان، عباس غمگسار؛ مدیر انتشارات ترمه، حسن قربانی؛ مدیر کتابفروشی آیلار و سیدسعید میرجلالی؛ مدیر انتشارات ویرایش به نمایندگی از اتحادیه ناشران و کتابفروشان حضور داشتند.