این دو کتاب پیش از این در سال ۱۳۷۷ از سوی نشر مرکز منتشر شده بودند. در مجموعه دوم با عنوان «عرصه‌های کسالت / پرگار/ قصه‌های مکرر» سه مجموعه داستان از وی است که در یک کتاب گردآوری شده است. از این میان کتاب «عرصه‌های کسالت» در سال ۱۳۶۹ در نشر نیلوفر و دو مجموعه داستان «پرگار» و «قصه‌های مکرر» در نشر مرکز منتشر شده بود. بیژن بیجاری متولد ۱۳۳۰ اصفهان، از نویسنده‌های نسل سوم داستان‌نویسی معاصر ایران به دلیل زبان پاکیزه و خلق دنیایی سیال و جاری و توجه به زیرساخت روان‌شناختی شخصیت‌های داستان‌هایش و در عین نگاه ویژه‌اش به مرگ، چهره‌ای متفاوت و شناخته شده  در این عرصه است. این دو کتاب را نشر آموت در ۳۲۰ و ۲۷۲ صفحه و با قیمت ۲۵ و ۲۱ هزار تومان منتشر کرده است.