به گزارش افکارنیوز، وی افزود: بسیاری از بازیگران جوان می‌خواهند با بازیگری به سمت سلبریتی شدن بروند. ما به عنوان مخاطب، تماشاگر یا خانواده باید مراقب باشیم که این جوانان به چه راهی می‌روند. آنها در ابتدای راه هستند و قطعا معروف شدن را دوست دارند؛ اما ما نباید برای آنها توهم سلبریتی شدن ایجاد کنیم. ما در آستان الهی حاضر هستیم و باید بدانیم انسان بودن و انسانیت جایگاه بسیار والاتری از سلبریتی و معروف شدن به هر قیمتی دارد. کارگردان نمایش «راز» درخصوص ستاره شدن امیرحسین فتحی فرزندش با بازی در سریال شهرزاد تاکید کرد: تمام نکاتی را که درخصوص سلبریتی شدن زدم، ابتدا به فرزندم امیرحسین فتحی می‌گویم. من هر بار که با پسرم صحبت می‌کنم او را از سلبریتی شدن پرهیز می‌دهم. به او می‌گویم که مغرور به این نشو که دورت آدم‌های زیادی جمع می‌شوند، بلکه بدان زندگی در این جهان آمادگی برای جهان دیگری است. وی گفت: به امیرحسین می‌گویم که اگر خداوند چهره زیبایی به تو اعطا کرده خودت کاری کن که در آن دنیا هم چهره زیبایی داشته باشی. وی همیشه می‌گوید مادر برایم دعا کن که در این کار موفق شوم و من می‌گویم که همیشه دعا می‌کنم که آدم باشی و با انسانیت زندگی کنی؛ زیرا این موفقیت‌ها و شهرت‌های امروزه موقتی است. البته گاه به وی برمی‌خورد؛ اما امیدوارم یک روزی تجربه زندگی باعث شود این حرف‌ها را باور کند و بداند این نصیحت‌ها صرفا حرف‌های مادرانه نیست و حقیقت مسیر است.