به گزارش خبرگزاری ایبنا، محمود عطایی فعالیت انتشارات آسیا را از سال ۱۳۳۹ در بازار تهران آغاز کرد و مرحوم عطایی شعبه دوم این انتشارات را در سال ۱۳۴۳ در خیابان جمهوری(شاه‌آباد سابق) بنا نهاد و درحال حاضر شهرام عطایی مدیریت آن را برعهده دارد. شهرام عطایی مدیر مسوول انتشارات آسیا درباره پیشینه فعالیت کتاب‌فروشی‌شان گفت: کتابفروشی انتشارات آسیا تا قبل از اینکه تبدیل به اغذیه‌فروشی شود، به‌صورت مشارکتی اداره می‌شد، اما باتوجه به نظر شریکم که از کتاب‌فروشی سهم داشت، بنا شد که کتابفروشی به اغذیه فروشی تبدیل شود. مدیر انتشارات آسیا دلیل اصلی تعطیلی کتاب‌فروشی این نشر و تبدیل آن به اغذیه فروشی را مشکلات مالی و نداشتن سود کافی عنوان کرد و گفت: کتاب‌فروشی دیگر برایمان صرفه اقتصادی نداشت و در نهایت آن را به شریک خود واگذار کردم و او هم تصمیم به تغییر کاربری گرفت.  وی همچنین درباره زمان این تغییر کاربری افزود: یکی دو هفته‌ای می‌شود که این مکان از سوی انتشارات آسیا واگذار شده و تغییر کاربری داده است و به همین علت هنوز تابلوی انتشارت آسیا بالای این اغذیه فروشی تغییر نکرده است. عطایی‌گفت: در حال حاضر هم با وجود واگذار کردن کتاب‌فروشی، انتشارات هنوز پابرجاست و دفتر نشر همچنان دایر است. وی افزود:  کتاب‌ها و سایر محصولات موجود در کتاب‌فروشی‌ را هم به دفتر مرکزی انتشارات آسیا انتقال داده‌ایم.