آنها داده‌های مربوط به روزنامه‌های مختلف ازجمله فهرست کتاب‌های پرفروش‌ نیویورک‌تایمز از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ را بررسی کرده و فرمولی برای پیش‌بینی میزان فروش کتاب‌ها ارائه کرده‌اند.تیم پروفسور آلبرت باراباسی، رئیس تیم تحقیقات دانشگاه نورث‌ایسترن براساس داده‌های خود به این نتیجه رسیده که اکثر این کتاب‌ها سه شاخص را برای فروش بالا رعایت کرده‌اند که شامل مخاطب، نویسنده و زمان بعد از انتشار می‌شود. طبق نتایج تیم تحقیقاتی، اکثر کتاب‌های پرفروش شامل کتاب‌های داستانی و بیوگرافی می‌شود درحالی که احتمال ماندن کتاب‌های غیرداستانی در فهرست کتاب‌های پرفروش نسبت به کتاب‌های داستانی بیشتر است.در گزارش منتشر شده توسط دانشگاه نورث‌ایسترن این نکته قید شده که نویسندگان داستان‌‌های عاشقانه نسبت به دیگر داستان‌ها از اقبال بیشتری برای ماندن در جمع پرفروش‌ها برخوردار هستند. البته در گزارش تیم دانشگاهی آمده که این فرمول در برخی موارد، برای مثال در مورد کتاب‌های برنده جوایز معتبر صدق نمی‌کند. به‌گفته آنها عواملی مانند کسب جایزه یا ساخت فیلم از روی کتاب، تاثیر قابل توجهی در فروش کتاب می‌گذارد.