او آثار تاثیرگذاری در این عرصه ساخته و با کمپانی‌های معتبری همچون باسیانی، کیموچی ژاپن و ویاگر همکاری داشته است. گیگی جیکا از اعضای اصلی پلت‌فرم باسیانی است و با برنامه‌ریزی صورت گرفته ۲۵ فروردین پرفورمنس خاص خود را در ایران و در مجموعه عمارت روبه‌رو اجرا می‌کند. این برنامه شنبه ۲۵ فروردین در ۲ نوبت ساعت ۱۹ و ۲۱ برگزار می‌شود.