ریاحی در بخشی از این برنامه با انتقاد از مهران مدیری گفت: شما به‌عنوان یکی از همکاران ما وقتی که رفته بودیم به کرمانشاه پس از زلزله برای کمک، آنها را سلبریتی، دولبریتی و... خطاب کردید. من هم جزو کسانی بودم که در آن سفر حضور داشتم. البته من نه سلبریتی‌ام نه دولبریتی. او افزود: اینکه فردی یک تریبون دارد و در آن تریبون می‌تواند الگوی دیگران باشد و از خانواده، مردم سرزمین و... حمایت کند یا آنکه یک تهدید را به فرصت تبدیل کند یا آن را به یک بحران تبدیل کند. خانواده سینما و سینماگران ما هنوز این‌طور هستند.