وی در مراسم شامی که با هدف حمایت از «صندوق تکامل» سازمانی که به کودکان در مضیقه برای دریافت آموزش درجات بالا کمک می‌کند، گفت: «آموزش در کالج بسیار مهم است، ولی آموزش بدون انسانیت یعنی جهالت. به رئیس‌جمهورمان نگاه کنید. او از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ‌التحصیل شد. بنابراین در معرض آموزش باکیفیت قرار داشت؛ اما هنوز یک احمق است. کاملا هم کمبود هر نوع حس انسانیت و شفقت در او حس می‌شود.» این بازیگر گفت: «چنین مساله‌ای امشب اینجا اهمیت دیگری پیدا می‌کند؛ چون ترامپ به آموزش هم به‌عنوان یک نوع کلاهبرداری و راهی برای پول درآوردن از بقیه نگاه می‌کند. کسی اینجا می‌خواهد در دانشگاه ترامپ درس بخواند؟ اگر در مقابله با چنین خصومتی ساکت باشیم یعنی در آن همدست هستیم.»