محسن سلیمانی، نویسنده، مترجم و رایزن فرهنگی ایران در بلگراد، بهمن ماه امسال در سن ۵۸سالگی و در پی حمله قلبی در بلگراد درگذشت. سالیان دور(مجموعه داستان)، آشنای پنهان(مجموعه داستان)، چشم در چشم آینه (مجموعه نقد و یک گفتار)، تاملی دیگر در باب داستان (ترجمه)، رمان چیست؟ (ترجمه و نگارش)، درس‌هایی درباره داستان‌نویسی(ترجمه)، فن داستان‌نویسی (ترجمه)، از روی دست رمان‌نویس (ترجمه)، شاهکارهای ادبیات جهان (۶ جلد)، ۲۸ اشتباه نویسندگان(ترجمه)، واژگان ادبیات داستانی(انگلیسی - فارسی و فارسی -انگلیسی)، چگونه زندگی‌نامه بنویسیم؟، اسرار و ابزار طنزنویسی (نگارش و ترجمه)‍، شوخی‌های دختران حوا، شوخی‌های پسران آدم، بخشی از آثار او هستند.این نشست از ساعت ۱۶ تا ۱۸ عصر در محل انجمن به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و فرصت، بن‌بست پروانه برگزار می‌شود.