در این مراسم، بهروز غریب‌پور به‌عنوان هنرمند، نویسنده و مدیرفرهنگی که نقش مهمی در افزایش فضاهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان جنوب شهر تهران داشته است و همچنین به دلیل تالیف کتاب‌های معتبر در معرفی هنر و به‌خصوص هنرهای ایرانی به کودکان و نوجوانان و گلی امامی به‌عنوان مترجمی پیشرو که بخش مهمی از کتاب‌های مهم ادبیات نوجوانان ایران را به فارسی ترجمه کرده است، نشان ویژه دریافت کردند. لاک‌پشت پرنده فهرستی است از کتاب‌های برتر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان ایرانی. این کتاب‌ها را گروهی از منتقدان، کارشناسان و نویسندگان کودک و نوجوان، با بررسی کتاب‌های هر فصل، انتخاب می‌کنند.