این بازیگر گفت: این اجراخوانی کاملا شبیه اجرای صحنه‌ای است؛ چون هم طراحی لباس دارد و هم میزانسن، فقط اجراگران متن در دست دارند که آن هم با توجه به داستان و نوع اجرا دلایل خود را دارد. وی افزود: سال قبل این کار را برای چند شب در تماشاخانه «ارغنون» به کارگردانی سعید محمدی که مترجم متن هم هست اجراخوانی کردیم و خیلی خوب جواب گرفتیم و چند وقت قبل هم دوباره آن را با تغییراتی در گروه ارائه کردیم و با توجه به استقبالی که صورت گرفت به پیشنهاد پردیس تئاتر شهرزاد یک بار دیگر آن را در همین مجموعه اجرا می‌کنیم.«احساسات مخلوط» نوشته‌ای از ریچارد بایر است و نسیم ادبی، بهنام شرفی، آرمین همتی و اویس خلیل‌زاده این متن را ساعت ۲۰امروز به مدت ۷۰ دقیقه در سالن شماره یک تئاتر شهرزاد اجرا خوانی می‌کنند.