تئوری را همه یاد می‌گیرند و استفاده می‌کنند؛ اما در زمینه اینکه بتوانند به‌طور مستقل در بخش آهنگ‌سازی و نوازندگی فعالیت کنند، توانایی لازم را کسب نمی‌کنند. متاسفانه شاهد این هستیم که جوان‌ها از موسیقی ملی‌ هم دور شده‌اند.ریاحی افزود: این اتفاق در تمامی نقاط دنیا افتاده است و تنها در ایران با آن مواجه نیستیم. همه در مسیر دهکده جهانی به سمتی واحد پیش می‌روند، همان‌طور که در سایر مسائل نیز با این امر مواجه هستیم. هرروز آداب و رسوم ملل بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌شود