این نشست با حضور حمید امجد نویسنده و مترجم، جواد کاوندی دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه، بابونه راستگویان دبیر سلسله نشست‌های پژوهشی تئاتر تجربه، فرامرز اسدی دانشجوی ادبیات نمایشی و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار خواهد شد. بخش اول این نشست به اکران فیلم پخش نشده از جلسه‌ای با حضور بهرام بیضایی، زنده‌یاد داوود رشیدی، علی نصیریان، آربی آوانسیان و فرخ غفاری اختصاص دارد که در سال ۱۳۴۹ درباره وضعیت تئاتر ایران گفت‌وگو می‌کنند و بخش دوم به بحث، بررسی و پرسش و پاسخ درباره تئاتر دهه چهل و با محوریت آثار و اندیشه‌های بهرام بیضایی پرداخته می‌شود. این نشست چهارشنبه ۱۸ بهمن، ساعت ۱۲ تا ۱۴ در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، ساختمان نمایش، طبقه دوم، پلاتوی استاد صمیمی برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاداست.