سیامک جهانگیری در مورد این همنوازی گفت: در این اثر سعی شده است قطعات ریتمیک در قالب دورها و ریتم‌های متنوع اجرا شوند. اگرچه اجرای فرم آوازی در ساز نی، به‌دلیل خصلت‌های صوتی‌اش متداول‌تر است؛ اما در این مجموعه همواره ارائه‌ فضاهای پرتحرک و متنوع ریتمیک مد نظر بوده است که این امر در کنار سازهای کوبه‌ای بانوازندگی درخشان دوست نازنینم نبیل‌یوسف شریداوی میسر و اجرا شده است. این اثر در دو دیدار و به‌صورت کاملا بداهه اجرا و ضبط شده است.