تجارت فردا در این شماره به اهمیت موضوع کاهش ریسک اعتباری ایران می‌پردازد و افزایش سلامت نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش‌ در روابط سیاسی و بین‌المللی را شرط تداوم بهبود اقتصادی کشور و کاهشی بودن ریسک اعتباری ایران دانسته است. در بخش دیگری از جلد نیز موضوع اجلاس داووس ۲۰۱۸ بازتاب یافته و فرصت‌ها و تهدید‌های پیش روی اقتصاد جهان در سال جدید میلادی با عنوان «دنیای گسسته» بررسی شده است. همچنین در بخش سه تیتر-سه پرسش نیز انتخاب این هفته چنین است: «چالش مجدد؛ آیا افزایش نرخ سود سیاست مناسبی است؟»، «رابطه ارز و ارض؛ رشد نرخ ارز چه اثری بر بازار مسکن می‌گذارد؟» و «زندان یارانه‌ای؛ بخش خصوصی از دام حمایت نجات می‌یابد؟» هفته نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته نامه ۱۳۲ صفحه‌ای ۱۲ هزار تومان است.