این پنجمین دیدار جولی از اردن بود که در این بازدید در سخنانی گفت: مایه دل‌شکستگی است که به اردن باز‌می‌گردم و شاهد این سطح از سختی و آسیب بین پناهندگان سوری هستم که بر اثر این جنگ هشت ساله ایجاد شده است. وی در این برنامه که از سوی سازمان ملل ترتیب داده شده بود، افزود: من خیلی افتخار می‌کنم که شما این قدر قوی هستید؛ همه شما. نزدیک به ۵/  ۵ میلیون پناهنده سوری در اردن، لبنان و دیگر کشورهای همسایه سوریه زندگی می‌کنند. جولی خطاب به کشورهای میزبان مرزی نیز گفت: این نمونه‌ای از همبستگی جهانی با پناهندگان است. وی گفت: آژانس پناهندگان سازمان ملل سال پیش تنها نیمی از بودجه درخواست شده برای بحران سوریه را دریافت کرد. این کارگردان آمریکایی بیان کرد: کمک‌های بشردوستانه راه حل درازمدت نیست و هیچ‌کس به اندازه خانواده‌های سوری نمی‌خواهد که از این وضعیت خلاص شود.