روزی درویشی به ده آنها می‌آید و یک هسته خرما را در زمین می‌کارد و به مراد می‌گوید اگر بزرگ شد درخت نخل مال تو. در روستای آنها هیچ درخت نخلی نیست و آب و هوا نیز برای پرورش نخل مناسب نیست؛ اما مراد به رشد درخت امیدوار است. او هچ تصوری از شکل نخل ندارد. این کتاب برگزیده شورای کتاب کودک سال ۱۳۵۹ بوده و برنده دیپلم افتخار IBBY در سال ۱۹۸۴ شده است. کراسکری پیش‌تر داستان‌های «خمره»، «مربای شیرین» و «شما که غریبه نیستید» از آثار  این نویسنده کودکان و نوجوانان را ترجمه و راهی بازار جهانی کتاب کرده است.