نخستین مجموعه نوول‌های این نویسنده با عنوان «شکفتن در زمستان» در سال ۱۹۵۶ چاپ شد. شانتا پس از آن به مدت ۱۰ سال، بسیاری از آثارش از جمله نوول‌ها و رمان‌هایی نوشت که بسیاری از آنها تبدیل به فیلم شدند. او در سال ۱۹۶۶ نوشتن را کنار گذاشت و کسی دلیل این رفتارش را نمی‌داند. رمان «مهر پنجم» ۳ سال پیش از این اتفاق در سال ۱۹۶۳  نوشته‌شده است. ۴ شخصیت اصلی رمان گرد هم نشسته و در حال و هوای مجارستان دیکتاتورزده زمان نویسنده جر و بحث می‌کنند. آنها درباره یک ماجرا بحث می‌کنند؛ ماجرایی که برای هرکدامشان یک انتخاب باقی می‌گذارد و در همین اثناست که نفر پنجم وارد می‌شود. رمان «مهر پنجم» نوشته فرنتس شانتا با ترجمه کمال ظاهری با ۱۹۱ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۷ هزار تومان منتشر شده است.