سیروس روستا مدیر گروه دوستان درباره این کنسرت که ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد، توضیح داد با هدف حفظ و احیای آثار قدیمی موسیقی سنتی، به سراغ تصنیف‌های قدیمی رفته‌ایم. این تصنیف‌ها در شور، اصفهان و سه‌گاه تنظیم شده و با همخوانی عباس آهاری، بنفشه محمودی و سعید صداقت اجرا می‌شوند.انوشه بادپروا سرپرست و نوازنده عود و دف این گروه نیز درباره انتخاب سازهای این اجرا گفت: مبنای انتخاب سازها، سازهای اصیل ایرانی بوده است تا بتوانند حق مطلب را درباره تصنیف‌های قدیمی ادا کنند. به همین دلیل، سازهای قانون، عود، نی، دف، تنبک، تار و کمانچه، در کنار چنگ، ویلون، ویلون‌سل و پیانو، برای اجرای این آثار انتخاب شده‌اند.«سنگ خارا»، «راز دل»، «موج آتش»، «رسوای زمانه»، «بازگشته»، «طاقتم ده»، «فریاد»، «ای ایران» و «وطن» شماری از قطعاتی هستند که با تنظیم صابر جعفری در این کنسرت اجرا خواهند شد.