رازگشایی و خیال‌ورزی با نقاشی‌های«سیابش»

این هنرمند پیش‌تر اسطوره سیاوُش را در مجموعه «سیاوُشان» در سه گالری تهران و شهرستان به نمایش درآورده است، در مجموعه‌ «سیابَش» در تداوم رازگشایی و خیال‌ورزی با این اسطوره بنیادین است. این نمایشگاه که تا ۱۸ بهمن برپا خواهد بود در گالری سایه به نشانی جدید خود، واقع در خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ۲۱ پذیرای هنردوستان است.