سلیمانی کار ادبیات را از سال ۱۳۵۹ به طور جدی شروع کرد و در زمینه نقد ادبی، اصول داستان‌نویسی و آثار داستانی در حدود ۱۰۰ اثر ترجمه کرده یا نوشته است. زنده‌یاد سلیمانی در رادیو و تلویزیون نیز نویسندگی کرده و در حدود هفت سالی هم  در مطبوعات قلم زده بود. بخشی از زندگی سلیمانی نیز فعالیت هایی در زمینه مدیریت فرهنگی بین‌المللی بوده است. او ضمن اینکه سال‌ها کارشناس ارشد امور فرهنگ بین الملل بوده، چند سالی نیز نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در انگلستان و آمریکا بوده است.در کارنامه او انتشار آثاری همچون  سالیان دور(مجموعه داستان)، آشنای پنهان(مجموعه داستان)، چشم در چشم آینه (مجموعه نقد و یک گفتار)، تأملی دیگر در باب داستان (ترجمه)، رمان چیست؟ (ترجمه و نگارش)، درس‌هایی درباره داستان‌نویسی(ترجمه)، فن داستان‌نویسی (ترجمه) و...اشاره کرد.