در این نشست پژوهشی علاوه‌بر آیدین آغداشلو، علی بختیاری مجموعه‌دار و فعال فرهنگی حضور دارد و محمدرضا مقدسیان منتقد سینما به عنوان مجری و کارشناس این نشست پژوهشی را اداره می‌کند. در نشست «مروری بر تاریخ اعلان، پوستر و سَردر‌های سینمایی در ایران» که ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد درباره اولین اعلان‌های سینمایی و جایگاه آنها به عنوان ویترین فیلم، برای معرفی اثر به مخاطب، شرح تاریخ ورود نقاشی پرتره در طراحی پوستر و سَردر‌های سینما، گرافیک و هویت دیداری فیلم‌ها و جایگاه‌های ظهور گرافیک فیلم با حضور طراحان و نقاشان در عرصه طراحی اعلان، پوستر و سَردر‌های سینما صحبت خواهد شد.