در این پرونده موضوع به تاخیر افتادن اصلاحات اقتصادی و عدم تمایل دولت‌ها در انجام آن بررسی شده است. نکته جالب در انتخاب این عنوان برای هفته‌نامه تجارت فردا همزمانی اکران فیلمی با همین نام در سینماهای کشور است. افزون بر این در بخش سه تیترسه پرسش هم انتخاب سردبیر شامل این سه مطلب شده است: «افول درونگراها؛ آینده صنایع متکی به بازار داخل چه می‌شود؟»، «تله سرمایه‌گذاری؛ آیا چشم‌انداز ۱۴۰۰ امیدوارکننده است؟» و «بازی نابرابر؛ چرا دولت گره از کار بخش خصوصی نمی‌گشاید؟». هفته‌نامه تجارت فردا شنبه‌ هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. قیمت این مجله ۱۳۲ صفحه‌ای ۱۲ هزار تومان است.