این فیلم یک کمدی موقعیت از زندگی تراژیک فردی است که باید به‌رغم خواست درونی‌اش همرنگ با مردم پیرامونش زندگی کند.این فیلم یک داستان پرافت و خیز بیوگرافیک است که آن را می‌توان یک کمدی-تراژدی در بستر تاریخ معاصر دانست. «کمدی انسانی» از دهه ۳۰ تا دهه ۶۰ روایت می‌شود و بنا برگفته سازندگان این فیلم پربازیگر، هیچ‌یک از کاراکترها نام ندارند و گویا تک تک آنها معادلی هستند بر آدمیانی که دور و برمان پر شده‌اند. محمدهادی کریمی پیش از این فیلم‌های «بشارت به یک شهروند هزاره سوم»، «برف روی شیروانی داغ»، «امشب شب مهتابه» و «غیرمنتظره» را کارگردانی کرده است.علی‌رضا شجاع‌نوری، هومن سیدی، آرمان درویش، نیکی کریمی، لیلا زارع، فرخ نعمتی و... بازیگران این فیلم هستند.